Teenused

Koolitused ja konsultatsioon

Viin läbi reklaami-, turundus- ja loovusteemalisi koolitusi ja konsultatsioone nii individuaalselt kui ka gruppidele. Igale ülesandele lähenen individuaalselt ning loon püstitatud ülesannete ja eesmärkide põhjal parima lahenduse. Lisaks teoreetilistele teadmistele proovin alati lisada koolitusele ka praktilisi harjutusi, sest nii saab teooria kohe proovile panna ning teadmisi enda harjumustesse kinnistada.

Kirjuta sven.luka@luven.ee ja leiame sinule sobiva lahenduse.


Töötoad

Rätsepatööna loodavates töötubades aitan läbi erinevate harjutuste jõuda töögrupil püstitatud eesmärgini. Olgu selleks meeskonna arusaam ettevõtte olukorrast ja eesmärkidest, soov leida uusi võimalusi kasvada nii ettevõtte kui meekonnana või hoopis vajadus määrata uus siht ja strateegia, kuidas selleni jõuda. Olen aidanud ettevõtteid alates lihtsana tunduvast tiimitunde loomisest kuni pikaajalise brändivisiooni ja-strateegia loomise ning tegevusplaani koostamiseni.

Töötubasid viin läbi coaching vormis. See tähendab, et mina ei suuna ega tea vastuseid, vaid minu ülesanne on leida töögrupi vastustest ühised pidepunktid ja nõrkused, mida vastavalt vajadusele kas kinnistada või muuta. Lisaks kasutan töötubades nö null-autoriteedi meetodit. See tähendab, et olenemata ametipositsioonist on töötoas viibijate vastused alati samaväärsed ning autoriteetsemad ja valjumad osalejad ei saa teiste mõtteid ja vastuseid suunata.

On sul ülesannet, mida lahendada töötoas? Kirjuta sven.luka@luven.ee


Loovteenused

Aitan sind kõigega, mis on seotud loovuse, turunduse ja reklaamiga. Olgu selleks kas väikse veebibänneri teksti mõtlemine või suure turunduskampaania loomine ja elluviimine.

  • Copywrite
  • Loovjuhtimine
  • Loov- ja turundusstrateegiad

Kirjuta mulle sven.luka@luven.ee ükskõik millise loovülesandega ja leiame sobiva lahenduse.