Mina ei ole saanud ei finantskasvatust ega ka -haridust. Kõik mida tean ja oskan on minu enda elukogemus ja minu enda õpitu.

Kui ma vaatan tagasi oma õpingutele ülikoolis, ajale mil käisin juba ka tööl, siis on kurb meenutada kuidas ma rahaga ümber käisin. Põhimõtteliselt ühel päeval sain palga ja järgmisel oli see otsas. Kõige kurvem on see, et kulusid mul praktiliselt ei olnud kuna elasin vanemate juures ja kogu teenitud raha kulus pidutsemisele. Kui ma oleksin sel hetkel teadnud kasvõi viiendikku sellest, mida ma hetkel tean, siis oleks minu finantsseis hetkel kindlasti kordades parem. Aga pole mõtet minevikku taga nutta ja keskendun parem olevikule ja tulevikule.

Minu enda kogemus on põhjus, miks tahan, et minu lapsed oskaksid rahaga mõistlikumalt ringi käia. Minu noorem tütar on postitust kirjutades kolmene, ehk tema ei saa rahast veel suurt midagi aru, vanem tütar aga kuuene ja praegu on just parim aeg õpetamisega alustada. Hetkel tekib tal arusaam ja kontseptsioon rahast kui sellisest. Ehk kui nüüd saavad põhimõtted ja arusaamad õiged, siis on tulevik palju lihtsam.

Kuidas õpetan lastele rahaga ümber käimist?

Taskuraha arvutamine

Olen loonud igakuise süsteemi, kus lapsel on võimalik ise oma taskuraha suurust määrata. Kuu esimesel päeval on taskuraha suuruseks 20 senti ning iga päev lisatakse taskurahale 1 sendi võrra suurem summa (teine päev 21 senti jne). Niipea kui tekib vajadus raha enne kuu lõppu kätte saada, läheb arvestamine tagasi 20 sendi peale.

Lahtiseletatuna: kui 30 päeva pikkusel kuul raha iga päev välja võtta, siis oleks kuuraha suurus kokku 6 eurot (20+20+20+…=600), oodates aga uue kuu alguseni on summa 10.35 € (20+21+22+…=1035). Vahe on märkimisväärne.

5-6 aastane

Nagu eelpool mainisin, siis 5-6 aastastel alles tekib kontseptsioon rahast kui sellisest ning siinkohal on piisav vaid eelpool mainitud süsteemist, mis õpetab lapsele kannatust ja arusaama, et oodates raha kasvab.

Rõõm on näha, et nüüd, kus ma olen 6 kuud seda süsteemi kasutanud, on vanem tüdruk muutunud palju kannatlikumaks. Kui esimesel kahel kuul oli soov pidevalt raha enda kätte saada, siis nüüd on jõudnud kohale, et parem on lasta sel issi käes kasvada :)

7-10 aastane

Algkooli minnes on paan viia asi järgmisele tasemele ja võtta kasutusele mitme kassa süsteem. Ma pole veel kindel kui mitu kassat, kuid loogiline tundub hetkel kolm – kulutamine, kogumine eesmärgiks, säästmine & investeerimine. Selleks ajaks peaks ka välja mõtlema kuidas võiks viimast lapsele õpetada – kuhu ja kuidas saaks tema oma raha investeerida.

Mida teha pangaga?

Asi mida ma enda jaoks ei ole veel läbi närinud on küsimus, millal lapsele pangakonto avada. On teada, et üks lihtsamaid võimalusi oma kulusid kontorolli all hoida on sularaha kasutamine – inimene ei anna nii kergelt käest füüsilist raha kui pangakaarti, millel olevat raha hulka inimene ei hooma. Siit minu küsimus – millal tekib lapsel piisav arusaam, et ta suudab mitme kassa süsteemi ka pangakontodel hoida ilma, et ta rahast ülevaate kaotaks. Selle vastu hetkel konkreetne vastus puudub, kuid ühe alternatiivina olen mõelnud, et viia vaid üks kassadest pangakontole ja seeläbi hakata õppima pangakonto ja -kaardi olemust. Aga milline kassa, seda veel ei tea. Mõttetöö parima lahenduse leidmiseks jätkub ja kui ükskord otsusele jõuan, annan sellest teada.